دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری بر عوامل موثر بر آسیب سازند در حین حفاری و تکمیل چاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

امین اژدرپور