فرایند پذیرش مقالات

 

1- مقاله های دریافت شده نخست به وسیله ی هیئت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله، بمنظور ارزیابی به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر در موضوع مقاله ارسال می شوند (انتخاب داوران بر عهده ی هیئت تحریریه خواهد بود).

2- هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز ویرایش و تلخیص و اصلاح مقاله ها آزاد است.

3- مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده ی نویسنده است.

4- مقاله های ارسال شده قبلا در مجله ی دیگر یا مجموعه مقاله ها، سمینار (داخلی، ملی یا بین الملی) به چاپ نرسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگر سپرده نشده باشند.

5- تمامی مقاله های ارسالی در صورت تأیید یا رد مقاله در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

6- محتوای مقاله باید با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیئت تحریریه است).

7- با توجه به سیاست های هیئت تحریریه، مجله از بررسی و چاپ مقاله های ترجمه شده معذور است.

8- نقل مطالب از فصلنامه با ذکر مأخذ، بلامانع است.

9- ترتیب تقدم و تأخیر چاپ مقاله ها به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

10- نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله یک نامه مبنی بر این که مقاله جهت چاپ به مجله ی دیگری ارسال نگردیده، همراه نمایند، در غیر این صورت مجله از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.

11- نویسندگان می توانند در طی یک هفته پس از ارسال مقاله از تصمیم فصلنامه مبنی بر پذیرش اولیه مقاله توسط مجله و یا رد در مرحله اولیه ارزیابی آگاهی پیدا نمایند.

12- هدف فصلنامه حاضر خاتمه روند بررسی و داوری مقاله طی 4 هفته پس از تصمیم برای ارسال مقاله جهت داوری می باشد؛ اگرچه گاهی اوقات به دلیل تأخیر در پاسخ داوران این مدت زمان تا 6 هفته طول میکشد.